นายอานันท์กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

     นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นหนึ่งในสมาชิกสำคัญผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเมื่อปลายเดือนธันวาคม ๒๕๓๗ นายอานันท์ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๓๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ นายอานันท์ยังได้รับเลือกขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภามหาวิทยาลัย นับตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นมา

     เนื่องจากความเกี่ยวข้องที่นายอานันท์มีกับโรงเรียนธุรกิจคีนัน-ฟลอกเกอร์ แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา ณ แชเพิลฮิลล์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันทั้งสองแห่งดังกล่าวขึ้นหลายโครงการด้วยกัน

     นายอานันท์ยังได้มีบทบาทสำคัญในการชี้นำแนวทางและให้ความมั่นใจแก่มหาวิทยาลัยเพื่อไปสู่มาตรฐานในระดับสากล

     ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซียได้ โดยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.asianust.ac.th