บทบาทในปัจจุบัน

บทบาทในอดีต

  • คณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการแม่บท ด้านสิทธิมนุษยชน
  • มูลนิธิยอร์น อี.พิวริฟอย
  • อินเตอร์แนชเชอนัล เคาว์นซิล ออน ฟอเรน รีเลชั่นส์ (นิวยอร์ก)