ข้อความสำคัญจากปาฐกถา

"เหมือนกับปัญหาอื่นที่เราได้ประสบมาในอดีต เราจะแก้ปัญหานั้นได้ มิใช่ด้วยการหนีปัญหา แต่ด้วยการเผชิญอย่างมั่นใจ เปิดเผย และในฐานะของชุมชน ..."

คำกล่าวปิด วันนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔