งาน ๕๐ ปี ๑๔ ตุลา ๕๐ ศิลปิน “สีสันแห่งเดือนตุลา” ณ หอนิทรรศการ g23 (หอใหญ่) ชั้น ๒ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

Unable to display PDF file. Download instead.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


Nation TV - อดีตนายกฯ "อานันท์" ยกปม สว. ขัด "เจตจำนง" ประชาชน"โหวตเลือกนายกฯ"


Bangkok Biz News - "อานันท์" ชี้ "สว." รับใบสั่ง ปมโหวตนายกฯ ซัดขวางเจตจำนงปชช.


Workpoint Today - อดีตนายกฯ ‘อานันท์’ ชี้สังคมไทยอยู่ในสภาพไม่ปกติที่สุด ยกปม ‘สว.’ เลือกนายกฯ

Thairat Online Youtube - "อานันท์ ปันยารชุน" เหน็บ สว.ขวางเจตนารมณ์ ปชช. | 31 ก.ค. 66 | ไทยรัฐนิวส์โชว์