อานันท์ ปันยารชุน
คนกวาดเมฆ

วิสา คัญทัพ
ท้องฟ้า มีเมฆครึ้มคลุมอึมครึม ไม่คลี่คลาย
มืดมน ในเมามายมองไม่เห็น ความเป็นจริง
คราหนึ่ง มีมนต์เสกคนกวาดเมฆ มือระวิง
จึงได้ แอบไออิงผิงแดดจ้า ชมฟ้างาม
แต่แล้ว พอรนร้อนกลับขอดค่อน มาคุกคาม
ติว่า ท้องฟ้าทรามเพราะว่าแสง จ้าเกินไป
ยามนี้ คนกวาดเมฆดูวิเวก วังเวงใจ
ยืนนิ่ง อยู่โดยนัยความใฝ่ฝัน อันมั่นคง
เมื่อดี ว่าไม่ดีตรงก็ชี้ ว่าไม่ตรง
เมื่อขึ้น กลายเป็นลงถูกเป็นผิด กลับทิศทาง
ใครแท้ คงต้องท้อคงต้องพอ คงต้องวาง
แชเชือน โดยเลือนลางรุกไล่ล่า ฆ่าความคิด
ความดี ไม่มีหายไม่มีตาย แม้ฆ่าตี
มากล้วน มวลคนมีมาให้หวัง กำลังใจ
เมื่อร้อย ดีแปดสิบยังให้หยิบ โยนทิ้งไป
ต่อนี้ จะมีใครมากอบกู้ กล้าชูธรรม
อวยพร คนกวาดเมฆขลังดังเสก ทุกถ้อยคำ
อานิสงส์ จงน้อมนำพระคุ้มครอง ปกป้องไทย