ข้อมูลชีวประวัติโดยละเอียด

ประวัติ
นายอานันท์ ปันยารชุน
อดีตนายกรัฐมนตรี

 ตำแหน่งปัจจุบันธุรกิจ

พฤษภาคม ๒๕๔๙ : ที่ปรึกษา บริษัท เชฟรอน เอเซีย เซ้าท์ จำกัด
๒๕๓๒ : ประธานกรรมการบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

อื่นๆ

มิถุนายน ๒๕๖๐ : เฟลโลว์ ของทรินิตี้คอลเลจ, เคมบริดจ์
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ : ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สถาบันลูกโลกสีเขียว
๑ มีนาคม ๒๕๖๐ : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ “โครงการอีกนิดพิชิตเอดส์” ภายใต้มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ : ประธานที่ปรึกษากรรมการสภาสถาบันวิทยสิริเมธี
๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ : ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม
มกราคม ๒๕๕๕ : ออนนาแรรี่ แพทรอน โกลเบิ้ล ลีดเดอร์ชิพ ฟาว์นเดชั่น
๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ : ประธานกรรมการประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ : สมาชิก โกลเบิ้ล ลีดเดอร์ชิพ ฟาว์นเดชั่น

๒๕๕๐

:

สมาชิก เอเซียน ไว้ส์ เพอร์เซ่น กรุ๊ป

๒๕๔๘

:

สมาชิกคลับ ออฟ มาดริด

พฤศจิกายน ๒๕๔๖

:

กรรมการ สถาบันอู ถั่น

:

เฟลโลว์ ของโรงเรียนดัลลิช กรุงลอนดอน

มกราคม ๒๕๔๓ : กรรมการที่ปรึกษา องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
กรกฎาคม ๒๕๔๒ : กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดัลลิชคอลเลจ กรุงลอนดอน
มกราคม ๒๕๔๑ : กรรมการที่ปรึกษา สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
สิงหาคม ๒๕๓๙ : ประธานกรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิคาร์ลอส พี. รอมูโล
มกราคม ๒๕๓๙ : ดิสติงกวิชด์ อินเตอร์แนชเชอนัล ไอซิส เฟลโลว์ (มาเลเซีย)
  : ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
๒๕๓๓ : ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเคมบริดจ์ (ไทย)
๒๕๓๑ : กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 สถานที่และวันเกิด

 


กรุงเทพฯ ประเทศไทย วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๔๗๕

 

 การศึกษา๒๔๙๕ - ๒๔๙๘

:

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

   

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม)

๒๔๙๑ - ๒๔๙๕

:

ดัลลิชคอลเลจ กรุงลอนดอน

๒๔๘๘ - ๒๔๙๑

:

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

๒๔๘๖ - ๒๔๘๘

:

โรงเรียนอำนวยศิลป์

 

 ครอบครัวสมรสกับ ม.ร.ว. สดศรี จักรพันธุ์ มีบุตรี ๒ คน

 

 เกียรติคุณ

 


อินเตอร์เนชั่นแนล อินเทคกริตี้ เมดัล จาก เดอะ กัวลาลัมเปอร์ โซซายตี้ ฟอร์ ทรานส์พาเรนซี่ แอนด์ อินเทคกริตี้ (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗)

นักประชาธิปไตยยอดเยี่ยม สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน (ธันวาคม ๒๕๔๖)

รางวัลประกาศเกียรติคุณจากองค์การยูนิเซฟสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นและอุทิศตนเพื่อเด็กประจำปี ๒๕๔๖

รางวัลรามอน แมกไซไซ สาขาบริการรัฐกิจ ประจำปี ๒๕๔๐

บุคคลแห่งปี ๒๕๔๐ ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพ
เฟลโลว์ของทรินิตี้คอลเลจ, เคมบริดจ์ (มิถุนายน ๒๕๖๐)
Distinguished ASEAN Lifetime Achievement Award 2019 (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒)

 

 ปริญญากิติมศักดิ์

 


๒๕ ๒๕๕๒ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒๔ ๒๐๐๘ : ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การปกครอง)
      เนชั่นแนล แกรดูเอท อินสติติวท์ ฟอร์ พอลีซี สตัคดี้ส์
๒๓. ๒๐๐๗ : Doctor of Philosophy (Honoris Causa)
      Asian Institute of Technology
๒๒. ๒๕๔๙ : รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหว่างประเทศ
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๑. ๒๕๔๘ : ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (กฎหมาย)
      มหาวิทยาลัยนอร์ธ คาโรไลนา แชพเพิลฮิล, ประเทศสหรัฐอเมริกา
๒๐.

๒๕๔๓

:

ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

 

มหาวิทยาลัยโซคา, ประเทศญี่ปุ่น

๑๙.

๒๕๔๐

:

นิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๑๘.

:

บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๑๗.

๒๕๓๙

:

สังคมศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

 

มหาวิทยาลัยฮ่องกง, ฮ่องกง

๑๖.

๒๕๓๘

:

ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐศาสตร์)

 

 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๕.

:

ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐศาสตร์)

 

 

มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๔.

:

รัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๑๓.

:

สังคมศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๒.

:

ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (กฏหมาย)

 

 

มหาวิทยาลัยควีนส์ ประเทศแคนาดา

๑๑.

:

พัฒนบริหารศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พัฒนาการเศรษฐกิจ)

 

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๑๐.

๒๕๓๗

:

รัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเมืองและการปกครอง)

 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๙.

:

ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (กฎหมาย)

 

 

มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา

๘.

:

วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๗.

:

ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐศาสตร์)

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๖.

๒๕๓๖

:

เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๕.

:

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๔.

:

อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

๓.

๒๕๓๕

:

พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ)

     

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒.

๒๕๓๔

:

ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์

     

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

๑.

๒๕๓๓

:

บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

     

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 ตำแหน่งราชการ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕

: นายกรัฐมนตรี
- ๑ ตุลาคม ๒๕๓๕    
     

๒ มีนาคม ๒๕๓๔

: นายกรัฐมนตรี

- ๒๑ เมษายน ๒๕๓๕

 

     

๒๕๒๐ - ๒๕๒๑

: เอกอัครราชทูตประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

๒๕๒๐

: เอกอัครราชทูตพิเศษประจำกระทรวงการต่างประเทศ
๒๕๑๙ - ๒๕๒๐ : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
๒๕๑๕ - ๒๕๑๘ : เอกอัครราชทูตประจำสหรัฐอเมริกา และผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค
๒๕๑๐ - ๒๕๑๕ : เอกอัครราชทูตรักษาการผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ และเอกอัครราชทูตประจำประเทศแคนาดา
๒๕๐๗ - ๒๕๐๙ : เลขานุการเอกและที่ปรึกษา คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ
๒๕๐๒ - ๒๕๐๗ : เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
๒๔๙๘ : เข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ

 

 กิจการในอดีต๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ -
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
: ประธานคณะกรรมการปฏิรูป
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ -
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
: ประธานกรรมการ สถาบันลูกโลกสีเขียว
๑๓ พฤษจิกายน ๒๕๕๒ -
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
: ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามมาตรการ 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ตุลาคม ๒๕๓๖ - ธันวาคม ๒๕๕๐ : ประธานคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
มิถุนายน ๒๕๓๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ : ประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยและกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ธันวาคม ๒๕๔๐ - มกราคม ๒๕๕๑ : ประธานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเซียน
สิงหาคม ๒๕๓๘ - มกราคม ๒๕๕๑ : ประธานกรรมการบริษัท อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เมษายน ๒๕๓๖ - ธันวาคม ๒๕๕๐ : ประธานกรรมการสภาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
มีนาคม ๒๕๔๘ - มิถุนายน ๒๕๔๙ :

ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)

พฤศจิกายน ๒๕๔๖ - ธันวาคม ๒๕๔๗ : ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง ด้านภัยคุกคาม ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง องค์การสหประชาชาติ
ตุลาคม ๒๕๔๖ - ๒๕๔๘ : ประธานคณะกรรมการอำนวยการ เอเชีย แปซิฟิค ลีดเดอชิพ ฟอรัม ออน เอชไอวี/เอดส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ (เอพีแอลเอฟ)
พฤศจิกายน ๒๕๔๔ - ๒๕๕๑ : กรรมการที่ปรึกษา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กันยายน ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ : ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อติดตามผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้เสียหาย จากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕
สิงหาคม ๒๕๔๔ - สิงหาคม ๒๕๔๘ : ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตุลาคม ๒๕๔๓ - มีนาคม ๒๕๔๕ : ประธานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กันยายน ๒๕๔๓ - ตุลาคม ๒๕๔๙ : ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง เอเซีย (เอ.ไอ.ที)

มกราคม ๒๕๔๓ - ตุลาคม ๒๕๔๙

:

สมาชิกคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

กรกฎาคม ๒๕๔๒ - ๒๕๔๘

:

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนนานาชาติดัลลิช ภูเก็ต

มกราคม ๒๕๔๒ - ๒๕๔๙ : ที่ปรึกษาส่วนภูมิภาคเอเซีย บริษัท เจนเนอรัล อิเลคทริค จำกัด (จี.อี)
มีนาคม ๒๕๔๒ - ๒๕๕๐ : ที่ปรึกษาปัญหาต่อต้านคอรัปชั่นภูมิภาคเอเซีย - แปซิฟิค ของธนาคารโลก
สิงหาคม ๒๕๔๑ - ๒๕๔๖ : กรรมการที่ปรึกษา คาร์ลายล์ กรุ๊ป

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๑ - ๒๕๔๓

:

ประธานกรรมการ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการจัดทำนโยบาย และแผนปฏิบัติการแม่บทด้านสิทธิมนุษยชน

๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ - ๒๕๔๔

:

กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ

พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๔๐ : ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สภาร่างรัฐธรรมนูญ
มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๔๐ : ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ

พฤษภาคม ๒๕๓๙ - พฤษภาคม ๒๕๔๔

:

สมาชิก อินเตอร์-แอคชั่น เคาว์นซิล

พฤศจิกายน ๒๕๓๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ : ประธานกรรมการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
สิงหาคม ๒๕๓๘ - ๒๕๔๘ : กรรมการที่ปรึกษา บริษัท ยูโนแคล เอเชีย แปซิฟิค เวนเจอร์ส จำกัด

สิงหาคม ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒

:

กรรมการที่ปรึกษาของ อินเตอร์แนชเชอนัล เคาว์นซิล ออน ฟอเรน รีเลชั่นส์ (นิวยอร์ค)

๒๕๓๘ - ๒๕๔๐

:

คณะกรรมการ คอนราด เอ็น ฮิวตัน ฮิวแมนิแทเรียน ไพร์ส

กันยายน ๒๕๓๗ - ๒๕๔๓ : ที่ปรึกษา สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นเอชซีอาร์)
กรกฎาคม ๒๕๓๗ - ๒๕๔๑ : ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเอเซีย-แปซิฟิค บริษัท เจนเนอรัล อิเลคทริค จำกัด(จี.อี)
๒๕๓๗ - ๒๕๔๐ : ประธานกรรมการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
๒๕๓๖ - เมษายน ๒๕๔๑ : กรรมการบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)

๒๕๓๖ - ๒๕๓๗

:

ประธานคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม (เจนีวา)

ธันวาคม ๒๕๓๕ - ธันวาคม ๒๕๔๓ : กรรมการบริษัท ไอ บี เอ็ม เอเชีย แปซิฟิค
ตุลาคม ๒๕๓๕ - ๒๕๔๑ : กรรมการที่ปรึกษาบริษัท เจนเนอรัล อิเลคทริค จำกัด (จี.อี.)
พฤษภาคม ๒๕๓๕ - สิงหาคม ๒๕๔๕ : ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
๒๕๓๔ - ๒๕๓๘ : กรรมการที่ปรึกษาบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (ไอ.เอฟ.ซี)
๒๕๓๔
(๑๐ มกราคม - ๒ มีนาคม)
: ประธานกรรมการคณะที่ปรึกษาราชการฝ่ายบริหาร
๒๕๓๓ - ๒๕๔๙ : กรรมการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอ.ไอ.ที.)
๒๕๓๓ - ๒๕๓๗ : กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๓๓ - มีนาคม ๒๕๓๔ :

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๒๕๓๒ - ธันวาคม ๒๕๔๒ :

กรรมการบริษัท ยูเนี่ยน ฟุทแวร์ จำกัด (มหาชน)

๒๕๓๒ - ตุลาคม ๒๕๔๐ :

กรรมการบริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

๒๕๓๒ - เมษายน ๒๕๓๗ :

กรรมการบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด

๒๕๓๒ - ๒๕๔๐

:

นายกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ

๒๕๓๑ - ๒๕๓๓

:

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๒๕๓๑ - ๒๕๓๒

:

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากกรณีกฏหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา สภาผู้แทนราษฎร

๒๕๓๐ - มีนาคม ๒๕๓๔

:

ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

๒๕๓๐ - ๒๕๓๓

:

คณะกรรมการพัฒนาการส่งออก

๒๕๓๐ - ๒๕๓๒

: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย

๒๕๒๙ - มีนาคม ๒๕๓๔

: กรรมการมูลนิธิยอห์น อี.พิวริฟอย

: กรรมการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๕๒๙ - ๒๕๓๓

:

ประธานฝ่ายอาเซียนในคณะมนตรีธุรกิจอาเซียน-สหรัฐอเมริกา

๒๕๒๘ - มีนาคม ๒๕๓๔

:

กรรมการศูนย์การแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีสหรัฐ-อาเซียน

๒๕๒๗ - ๒๕๓๔

:

กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

๒๕๒๗ - ๒๕๓๒

:

รองประธานคณะมนตรีหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน

๒๕๒๕ - ๒๕๔๑

:

กรรมการบริษัท ไซม์ ดาร์บี (มาเลเซีย) จำกัด

๒๕๒๕ - ๒๕๓๙

:

ประธานกรรมการบริษัท สตาร์บล็อค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

๒๕๒๕ - ๒๕๒๗

:

ประธานคณะมนตรีหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน (ASEAN-CCI)

๒๕๒๕ - ๒๕๒๖ : ประธาน ASEAN Task Force ในเรื่องความร่วมมือของ ASEAN

๒๕๒๔ - มีนาคม ๒๕๓๔

:

นายกสมาคมบริษัทการค้าระหว่างประเทศ

๒๕๒๔ - ๒๕๒๗

:

กรรมการหอการค้าอเมริกันแห่งประเทศไทย

เมษายน ๒๕๒๓ - สิงหาคม ๒๕๔๕ : ประธานกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

๒๕๒๓ - ๒๕๓๐

:

อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมไทย

๒๕๒๓ - ๒๕๒๙ : สมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศของสมาคมเอเชียนิวยอร์ค
๒๕๒๒ - ๒๕๓๕ : กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๒๕๒๒ - ๒๕๓๓

:

รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

 

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

๒๕๔๖

:

ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

๒๕๓๔

:

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

:

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

๒๕๓๑

:

มหาวชิรมงกุฏ

๒๕๒๐

:

ประถมาภรณ์ช้างเผือก

๒๕๑๑

:

ทุติยจุลจอมเกล้า

๒๕๑๐

:

เหรียญรัตนาภรณ์ (ชั้น ๓)ต่างประเทศ

๒๕๕๐ : The Commander Grand Cross of the Royal Order of the Polar Star, Sweden

๒๕๓๙

:

Honorary Knight Commander of the Civil Division of the Most Excellent Order of the British Empire (KBE), United Kingdom

๒๕๓๔

:

Grand Cordon of the Order of the Rising Sun, Japan

๒๕๓๓

:

Grand Officier de L'ordre de la Couronne (Second Class), Belgium

๒๕๑๔ :

Ringtang Jasa (First Class), Indonesia

๒๕๑๓ :

Order of Diplomatic Service Merit, (First Class), Republic of Korea

๒๕๐๔ :

Ordine al Morito Della Republica Italiana (Third Class), Italy