นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

เหตุการณ์นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ - ตั้งคณะรัฐมนตรี
๒๓ กุมภาพันธ์ - ๗ มีนาคม ๒๕๓๔

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย