นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ปาฐกถาพิเศษ เนื่องในงานรวมพลัง ๖ - ๑๔ ตุลาคม
๖ ตุลาคม ๒๕๔๔

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย