นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในงานเลี้ยงอาหารค่ำ ครบรอบ ๕๐ ปี สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๔

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย