นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด และกล่าวสุนทรพจน์ในการสัมมนา เรื่อง
"ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยอย่างไร"

๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๕

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย