นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ปาฐกถาพิเศษเนื่องในงานเลี้ยงอาหารค่ำของหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย
๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๕

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย