นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คำบรรยายพิเศษเรื่อง ทางเลือกสู่เศรษฐกิจเฟื่องฟูยุคโลกาภิวัตน์
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย