นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันครบรอบ ๑๒ ปี วันคล้ายวันสถาปนาสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๕

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย