นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

รายการ "มองต่างมุม" ครั้งที่ ๕๙
๖ กันยายน ๒๕๓๕

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย