นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดสัมมนา "ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี ๓๕"
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย