นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัยเนื่องในโอกาสประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย