นายอานันท์ ปันยารชุน
หน้าแรกสารถึงผู้อ่านชีวประวัติบทบาทและส่วนร่วมรวมปาฐกถาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

รายการ "โปร่งใส ๓๖๐ องศา" ตอน ธรรมรัฐและความโปร่งใส
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

 
 
พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย