บทบาทในปัจจุบัน

บทบาทในอดีต

  • คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม (เจนีวา)