รวมปาฐกถาภาษาไทย

หมวดที่ ๔ : เศรษฐกิจ

หมวดที่ ๔.๑ : เศรษฐกิจภายในประเทศ

      ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader สำหรับดูไฟล์ PDF ได้ ที่นี่