รวมปาฐกถาภาษาไทย

หมวดที่ ๒ : สังคมไทย

หมวดที่ ๒.๑ : แม่และเด็ก

 

หมวดที่ ๒.๒ : องค์การยูนิเซฟ (UNICEF)

 

หมวดที่ ๒.๓ : เยาวชน

 

หมวดที่ ๒.๔ : สิทธิมนุษยชน

 

หมวดที่ ๒.๕ : ปัญหาและการพัฒนาสังคม

      ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader สำหรับดูไฟล์ PDF ได้ ที่นี่